E-cigaretter 95% mindre skadliga än tobak

E-cigaretter 95% mindre skadliga än tobak

E-cigaretter cirka 95% mindre skadliga än tobak, Oberoende expertgranskning drar slutsatsen att e-cigaretter har potential att hjälpa rökare att sluta läs mera översatt version

Denna nyhet från Public Health England

"Och ändå, miljontals rökare har intrycket av att e-cigaretter är minst lika skadligt som tobak och vi har ett ansvar att ge tydlig information om de fakta som vi känner till. Det är vår plikt att skapa trygghet för de 1,1 miljoner e-cigarett användare som helt har slutat röka och för att förhindra återfall"

"And yet, millions of smokers have the impression that e-cigarettes are at least as harmful as tobacco and we have a responsibility to provide clear information on the facts as we know them to be. It is our duty to provide reassurance for the 1.1 million e-cigarette users who have completely stopped smoking to prevent their relapse. "
 

© Elcigg SWEDEN AB 2018