Extra smak

Extra smak: Det går att få starkare smak tex. 10 ger 10% extra av smakkoncentratet, välj inget för standard. Över 30 rekommenderas bara om man avser att blanda ut vätskan. Det går att få svagare genom att välja -10. Normalt skall standard passa men beroende på vilken el-cigg och smak man har så kan man prova med lite starkare smak. För stark är inte gott precis som när man blandar saft. Meddela gärna om valet saknas på någon smak som borde ha det.
Infomation
Högre mäng smak är om man vill använda nikotinbas/naturell även kallat nicshot med nikotin för att till sätta nikotin till en nikotinfri vätska. E.x. 10ml 0mg, 100% extra smak + 10ml naturell 18mg ger 20 ml med 9mg och normal smak.
 

© Elcigg SWEDEN AB 2019