Villkor-Elcigg SWEDEN AB

18 års åldersgräns: Dessa produkter levererar vi endast till personer som har fyllt 18år. Genom att beställa intygar du att du är 18år fyllda och vi förbehåller oss rätten att neka leverans om så inte är fallet.

Vi gör inga anspråk på att el cigarett kan bota en rökares nikotinberoende. de elektroniska cigaretter vi säljer har samma syfte som en tobaks cigarett. De levererar sina användare nikotin. Om du har ett beroende av nikotin eller tobak och vill behandlas för att sluta röka eller minska mängden cigaretter du rökte, rekommenderar vi att du besöker din läkare för att få hjälp med det. Vi är inte ett läkemedelsföretag och producerar/säljer inte medicinska produkter. Observera att olika restriktioner när det gäller el-cigaretter finns i olika länder, så du måste kontrollera vad som är tillåtet i ditt land innan du beställer. Många refillvätskor produceras efter beställning och har därför begränsad returrätt. Produkter av engångstyp har ingen retur/ångerrätt.

ElCigg SWEDEN AB tar inget ansvar för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför ElCigg SWEDEN AB:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

ElCigg SWEDEN AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

Garantiärenden
Kontakta oss alltid innan en garantiretur. Efter vårt godkännande skickas varan in tillsammans med Faktura och en felbeskrivning och ev. kommentarer. Vi kommer göra allt för att rätta till problemet med reparation eller utbyte till en ny vara. Om vi inte skulle komma överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden, vars utslag vi under alla omständigheter kommer följa. Batterier har tre månaders garanti mot fabrikationsfel, gäller ej utslitna kanppar, förbrukat batteri eller mekaniska skador. Förångare/Cleromizer och tillhörande coil/huvud har endast garanti att fungera inte läka vid leverans. Övriga icke förbrukningsvaror tre månaders garanti mot fabrikationsfel.

Retur/Ångerrätt
Kontakta oss alltid innan en Retur. Varan som returneras måste vara i originalskick och i oskadad originalförpackning. Produkten skall returneras tillsammans med faktura/följesedel och en notering om vilket konto ni önskar få återbetalningen till. Var noga med att packa produkten väl(använd gärna samma emballage som ni mottog den i) och märk kartongen med "RETUR". Vid retur står kunden för fraktkostnad och transportrisk. Vi löser inte ut paket som skickas mot efterkrav. Vi förbehåller oss rätten att att ta ut en returavgift på för närvarande 39kr+10% av ordertotal samt faktisk fraktkostnad tur/retur och faktura avgift, gälle även olösta paket. Vid retur debiteras full fraktkostnad även om frakten från början var fri.

Vid köp av varor från Elcigg Sweden AB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Elcigg Sweden AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas engångsprodukter samt på beställning blandade e-vätskor då försegling/plombering brutits.  

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Elcigg Sweden AB, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Elcigg Sweden AB:s webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Du kan också meddela Elcigg Sweden AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Elcigg Sweden AB. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas till Elcigg Sweden AB, Äppelgränd 8, 15168 Södertälje

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Elcigg Sweden AB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Elcigg Sweden AB.  

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Elcigg Sweden AB inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Elcigg Sweden AB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamationen skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfälle. Eventuella sprickor i glas eller plast skall meddelas innom fem dagar efter leveransen. Förvara elciggen på ställen där eventuell utläckt vätska inte skadar tex. kläder. Vi tar inte ansvar för skada på grund av utläkt vätska.
 

Adress:
Elcigg SWEDEN AB
Elcigg Sweden AB
c/o Kjell Vennberg
Äppelgränd 8
151 68 SÖDERTÄLJE
Tel: 073 062 7741
Org-nummer 5569250912
© Elcigg SWEDEN AB 2023